Авторско право (за програмисти)

Информацията на тази страница се базира на Закона за авторското право и сродните му права на Република България, както и на международни актове във връзка с авторското право 

Всеки ден хиляди програмисти в България сядат пред компютрите и започват работа. Крайният резултат от труда им са безбройните компютърни програми, с които е пълен интернет. За съжаление обаче реалните създатели на програмите рядко успяват да получат справедливо възнаграждение и обикновено губят всички права върху работата си. Причината обикновено се крие в това, че много малка част от разработчиците на софтуер знаят какви права имат и подписват договорите, без да се замислят какво точно означават клаузите им и, без да се опитат да защитят интересите си. На този сайт ще се опитам да дам максимално пълна и полезна информация за правата, които програмистите имат според българското законодателство. Надявам се в бъдеще да успея да проуча и законодателствата на други държави (например САЩ), защото много често въпросите за авторството на компютърните програми имат и международен характер.

Според българския закон работата на програмистите е приравнена на тази на писателите, художниците и научните работници. Това означава, че също както писателите, авторът на кода има основни авторски права, като право да бъде посочен, право на възнаграждение, това че други лица нямат право да правят промени по кода и др. Някой от тези права могат да бъдат преотстъпвани с договор. Преотстъпването се прави срещу възнаграждение за определено време и за територията на конкретна държава.

В законовата уредба на компютърните програми обаче съществуват някои съществени разлики, които ги отличават от останалите обекти на авторското право (чл. 14, чл. 70 и 71 от Закона за авторското правото и сродните права)

Когато става въпрос за компютърни програми и авторско право, за авторството има много голямо значение въз основа на какъв договор са създадени и какво точно е написано в договорите. Когато програмистите работят на трудов договор, автор на програмата става работодателят, освен ако изрично не е написано друго. Интересното в случая е, че в закона не е изрично посочено дали това се отнася и до картинките, дизайна и музиката, включени в компютърните програми. И трите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и, доколкото представляват отделни от компютърната програма произведения на изкуството, би трябвало авторите им да запазват правата си, независимо от това, че те са създадени по трудов договор. Но дали това е точно така?

Какво представляват компютърните програми според закона?

В българското право няма легална дефиниция за компютърните програми, но според Закона за авторското право и сродните му права те са резултат от авторски труд и всички имуществени и неимуществени права на авторите им са защитени. Това означава, че за създаването, авторското право, разпространението и използването на софтуера съществуват специални правила.

Авторското право върху базите данни също се регулира от Закона за авторското право и сродните му права, но те са в отделна глава и за тях важат малко по-различни правила. Ще ги разгледаме в отделна статия.

авторско право софтуер

Кога възниква авторското право?

Авторското право възниква автоматично в момента на създаване на програмата. Достатъчно е при публикуването й авторът да посочи своето име, псевдоним или знак. В България няма нужда да се правят никакви регистрации.
 
Колко време продължава закрилата на авторските права?

Когато авторът е известен и е физическо лице, авторското му право е защитено от момента на създаване на програмата, до изтичане на 70 години след смъртта му.

Когато авторът на програмата е юридическо лице (фирма) авторското право е защитено в продължение на 70 години.

Авторското право може да се наследява, а ако авторът няма живи наследници, след смъртта му авторско право върху програмата ще получи държавата.